top of page

Katecheci

Katechizację w naszej parafii prowadzą:

ks. Rafał Wierzbiak  - szkoła podstawowa

s. Barbara Brzoza - szkoła podstawowa i przedszkole parafialne

p. Elżbieta Żmuda - szkoła podstawowa

p. Ewa Kaczka - szkoła średnia 

p. Elżbieta Szymańska - szkoła średnia

p. Wioletta Szczypczyk - szkoła podstawowa

p. Dawid Nanyvskyi  - szkoła średnia 

 

Katecheta staje się dzięki misji kanonicznej publicznym apostołem słowa Bożego i wypełnia posłannictwo Kościoła. Prowadzi ono do rozwoju Kościoła i umocnienia Go mocą Ewangelii. Katecheta jest nauczycielem, wychowawcą i świadkiem wiary. Powinien być otwarty na wszelkie dobro, wierny Magisterium Kościoła w prawdach wiary i moralności. W szkolnym nauczaniu religii katecheta powinien realizować program zatwierdzony przez biskupa diecezji.

 

Osoba katechety spełnia niezastąpioną rolę w przekazie wiedzy i wiary. Katecheta powinien głosić Chrystusa nie tylko werbalnie, ale świadectwem swego życia - zachowując jednoznaczną postawę moralną. Od katechetów oczekuje się, że oprócz wiedzy merytorycznej i spełniania wszelkich wymogów zawodowych, będą osobami obdarzonymi szczególną charyzmą i takimi cechami, które pozwalają na przedłużanie działania Chrystusa.

bottom of page