Służba kościelna

Organista -  Zbigniew Kaszycki, tel. 502 940 023

Zakrystianka - s. Zofia Palarska, tel. 691 147 548

Sprzątanie kościoła - ​Benedykta i Tadeusz Ciupek

Kuchnia - Teresa Podgórny