top of page

Róże różańcowe

Żywy Różaniec to grupa modlitewna działająca w każdej niemal parafii polskiej - także w naszej. Skupia wiernych, którzy pragną codzienną modlitwą różańcową wspierać dzieła Kościoła, jego misję w świecie i w Polsce, modlić się za kapłanów i rodziny naszej parafii oraz we wszystkich intencjach papieskich. Zrzesza kobiety i mężczyzn, którzy tworzą tzw. Róże, którym przewodniczą zelatorzy (grupy są po 15 osób - niektóre już 20 osób, po ogłoszeniu przez papieża nowych tajemnic światła). Spotykają się raz w miesiącu (pierwsza niedziela każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 10.00) na zmiance tajemnic. Opiekunem jest ks. Proboszcz. W naszej parafii istnieje 9 Roż kobiet i 2 Róże męskie.

Wszystkich którzy pragną zapisać się do Róży prosimy o kontakt z ks. Proboszczem lub Siostrą Zofią w zakrystii.

bottom of page