top of page

Pogrzeb chrześciajński

1. W celu dopełnienia formalności pogrzebu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej - można to uczynić nawet poza godzinami urzędowania.

UWAGA! NAJPIERW NALEŻY ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI W KANCELARII PARAFIALNEJ, A DOPIERO POTEM UZGADNIAĆ SZCZEGÓŁY Z ZAKŁADEM POGRZEBOWYM!!! 

 

2. Pogrzeb załatwia najbliższa rodzina w parafii zamieszkania. Jeżeli zmarły jest spoza naszej parafii potrzebna jest zgoda na pochówek proboszcza, na którego parafii zmarły zamieszkiwał.

 

3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć „Skrócony akt zgonu” z USC oraz zaświadczenie ks. kapelana o przyjęciu przed śmiercią sakramentu chorych (dotyczy to zmarłych w szpitalu).

 

4. Pogrzeb, miejsce grobowe i wszelkie inne sprawy związane z pogrzebem są załatwienia zgodnie z Prawem Państwowym i Prawem Kościelnym, które to prawa się wzajemnie uzupełniają w tych kwestiach.

5. Zgodnie z prawem kościelnym dopuszczony jest pogrzeb chrześcijanina, którego ciało został poddane kremacji, ale pod warunkiem, że nie uczynił tego z pobudek mających na celu sprzeciwić się wierze w zmartwychwstanie ciała. Absolutnie nie wolno rozsypywać prochów zmarłego (lub choćby ich części) w żadnym miejscu! Liturgia pogrzebu z urną przebiega wg specjalnych obrzędów, nieco różniących się od liturgii zwykłego pogrzebu.

6. Kwestia tzw. intencji pogrzebowych:

Z uwagi na to, że w czasie pogrzebów zamawianych jest dużo tzw. intencji pogrzebowych za zmarłego informujemy, że TYLKO intencje od najbliższej rodziny (rodziców, współmałżonka, dzieci i wnuków). Intencje od pozostałych członków rodziny, sąsiadów, przyjaciół, znajomych, współpracowników, etc. odprawiane będą albo jako tzw. intencje zbiorowe, albo indywidualne lecz poza naszą parafią w terminie, który kapłan nie może podać (jednak nie później niż do pół roku od chwili pogrzebu). Część tych intencji przekazywana będzie na misje lub dla księży chorych. Uwarunkowane jest to nadmiernym "obłożeniem" księgi intencyjnej takimi intencjami (pogrzebowymi), co skutkuje tym, że trudno jest zamówić pozostałym parafianom Mszę św. w rozsądnym terminie. Dziękujemy za zrozumienie.

 

Co warto wiedzieć o pogrzebie chrześcijańskim

Episkopat Polski o pogrzebie

Organizowanie oraz zarząd cmentarzami wyznaniowymi

Ustawa o prawie cmentarnym

bottom of page