top of page

Oaza Rodzin - Domowy Kościół

DOMOWY KOŚCIÓŁ - zwany popularnie "Oazą Rodzin", jest jedną z gałęzi Ruchu Światło - Życie. Powstał w 1973 roku z inicjatywy twórcy Ruchu Światło - Życie ks. Franciszka Blachnickiego. 

 

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem w wzajemnej trosce o zbawienie, w dążeniu do świętości oraz do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. 

 

W naszej parafii pierwszy krąg powstał w 1993 roku. Mamy obecnie osiem kręgów Oazy Rodzin pod opieką opieką ks. Wojciecha Galicy.

W obecnym trudnym dla rodzin czasie Domowy Kościół pomaga małżeństwom w zachowaniu jedności i prawdziwej miłości, a dzieciom daje możliwość życia w bliskości Boga i kochającej się rodzinie. Można zapytać, czym kierują się "pary" przystępujące do "Oazy Rodzin". Odpowiedzi jest wiele. Możliwością lepszego poznania Boga, chęcią ratowania własnego małżeństwa, potrzebą oderwania się od problemów życia codziennego, możliwością pomocy w wychowaniu i kształtowaniu charakterów własnych dzieci, chęcią poznania ludzi o podobnych światopoglądzie i przekonaniach, a nawet ciekawością. A jak się ma rzeczywistość do tych oczekiwań? 

 

Jedni otrzymali to, czego się spodziewali, inni dostrzegli swoje nowe potrzeby. Prawie wszyscy natomiast odkryli na nowo istotę małżeństwa i to, że choć dotąd żyli razem, to jednak obok siebie. To właśnie dzięki "Oazie Rodzin" małżonkowie inaczej spojrzeli na rodzinę, dzieci, a problemy natury osobistej zeszły na dalszy plan i postrzegane są jako mniej istotne. Łatwiej jest kształtować dzieci i chronić je przed negatywnym wpływem otoczenia, korzystając z wiedzy bardziej doświadczonych rodziców. Przynależność do Domowego Kościoła ułatwia pracę nad sobą, pozwala wyzbyć się wielu wad i przywar, a z drugiej strony uczy jak szukać w innych dobra, by nie oceniać ich, lecz kochać. 

 

Wszystkie pary małżeńskie zgrupowane w "Oazie Rodzin" wraz z opiekunem ks. Wojciechem zapraszają pary żyjące w sakramentalnym związku małżeńskim do Ruchu Domowego Kościoła. 

 

 

Bliższe informacje:

Ks. Wojciech Galica

Para łącznikowa: Dorota i Mariusz Szeremeta 

Para rejonowa: Ewa i Damian Zolich

bottom of page