top of page

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

w parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie.

Początki Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca” w Polsce.

Zaczęło się jak zwykle niewinnie. W pod koniec lutego 2010 w Nałęczowie ks. Krzysztof Kralka prowadził rekolekcje dla charyzmatycznej wspólnoty z Ożarowa Mazowieckiego. 

W czasie spotkania przyszło rozeznanie, by przekształcić tę grupę w pierwszą wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca. 13 kwietnia 2010 r. nadano jej nazwę, a już dwa miesiące później jej filia powstała w Kutnie. Potem poszło jak  burza... Kraśnik, Lublin, Rogoźno, Kłodzko, Białystok. Zerkam na zegar tykający nad naszymi głowami. Na cyferblacie czytam: „Właśnie jest godzina formacji...”. – Charyzmatem naszej wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację – opowiadają młodzi.

Dlaczego Przyjaciele Oblubieńca? – To prorocza nazwa, nie wymyślaliśmy jej – odpowiada ks. Krzysztof Kralka. – Przyjaciel Oblubieńca to starotestamentalny urząd. 

Człowiek, który przygotowuje wesele. Abraham miał sługę, którego zadaniem było znalezienie żony dla Izaaka. To on przygotowywał wesele, był na nim drużbą... Jesteśmy jak swatka. Chcemy przygotować ludzi na Gody Baranka, rozkochać ich w Jezusie. Naszym mistrzem jest Jan Chrzciciel, który zapytany o to, czy jest Mesjaszem, czy prorokiem, odpowiedział: „Jestem Przyjacielem Oblubieńca”. Tak jak on pragniemy iść przed Panem, aby przygotować Mu drogi.

„Przez wytrwałość i cierpliwość stajemy się dziedzicami obietnic” – te słowa wracają do mnie nieustannie i kojarzą mi się z wierną formacją. Dlaczego jest taka ważna?

– Jan Kowalski przeżywa Seminarium Odnowy Wiary, w czasie którego doświadcza obecności żywego Boga, jest napełniony Duchem Świętym, wyznaje Jezusa Pana – opowiada pallotyn. – I teraz ten Jan Kowalski słyszy pytanie: „Chcesz, by dalej twoje życie się zmieniało? Tak? To zacznij się formować”. Najważniejsze rzeczy dokonują się na osobistej medytacji, na rozważaniu słowa. Czy wspólnoty z Zamościa i Białegostoku przeżywają tę samą formację? Tak. Choć mają autonomię, idą wedle tego samego klucza. Nie wpraszamy się do parafii, czekamy zawsze na zaproszenie ze strony proboszcza. Dlaczego proboszczowie mają do was zaufanie? – pytam ks. Kralkę. – Przecież często mają obawy przed charyzmatycznymi grupami.

– Może dlatego, że widzą naszą normalność? Ukochanie tradycji Kościoła, adoracji, kontemplacji, ciszy? A może dlatego, że pielęgnujemy „parafialność” wspólnot? Zakładamy wspólnotę dla parafii i osadzamy ją mocno w jej rzeczywistości. Wspólnota spotyka się w kościele, jest osadzona na sakramentach. Naszym celem jest to, by letniego parafianina zachwycić tym, co proponuje mu parafia, a czego być może wcześniej nie dostrzegał.

– Dlaczego nasze propozycje spotykają się z tak dobrym przyjęciem? Myślę, że brakuje miejsc, w których wiara może wzrastać – nie ma wątpliwości Wiktor Sałek, lublinianin, jeden z pracowników tutejszego „centrum dowodzenia”. – Widziałem to jak na dłoni tu, na miejscu. Ks. Krzysztof w kościele, który widać za oknem, rzucił przed siedmiu laty ziarno, które – jak widać – padło na dobry grunt. (Źródło: ‘Głos Miłosierdzia”– grudzień 2017)

 

 

Początki Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca” w naszej parafii.

 

W dniach 17-20 grudnia 2017 roku odbyły się w naszej parafii Adwentowe Rekolekcje, które w tym roku były rekolekcjami ewangelizacyjnymi. Właściwie to były one wprowadzeniem do seminarium odnowy wiary. Rekolekcje prowadził ks. Tomasz Bondzio, a pomagali mu Artur i Dorota ze wspólnoty ‘Przyjaciele Oblubieńca”. 

Dlaczego ks. Tomasz Bondzio? Oto informacje które uzyskałem od członków wspólnoty Domowego Kościoła w naszej parafii. W 2012 roku uczestniczyli w rekolekcjach Domowego Kościoła w Smolanach w diecezji ełckiej. Jednym z prowadzących te rekolekcje był ówczesny kleryk Tomasz Bondzio, późniejszy kapłan diecezji ełckiej. W kolejnym roku również byli na rekolekcjach w tym samym miejscu i również posługiwał na nich już ówczesny diakon Tomasz Bondzio. Był on niesamowicie gorliwy i oddany swojej posłudze. Przez kolejne lata utrzymywali z nim jedynie kontakt telefoniczny aż do ubiegłego roku, kiedy dane im było spotkać się tu w Skawinie w związku z tym,  że pełnił on posługę spowiednika w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w okresie wakacyjnym. To wówczas ksiądz Tomek opowiedział im o wspólnocie Przyjaciół Oblubieńca, w której obecnie posługuje. Dodatkowo ksiądz Tomek przyjechał do nich razem z małżeństwem,  które do wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca należy.  Małżeństwo to dało piękne świadectwo Bożego działania w ich rodzinie i we wspólnocie. Zachęciło ich to do zaproponowania księdzu proboszczowi Włodzimierzowi Łukowiczowi, aby ksiądz Tomek lub ktoś inny z tej wspólnoty przeprowadził w naszej parafii Rekolekcje Ewangelizacyjne, które miały być niejako owocem wizytacji kanonicznej biskupa Grzegorza Rysia w naszej parafii. Ksiądz proboszcz zaproponował,  aby zrobił to właśnie ksiądz Tomek, skoro jest już kapłanem dla nas znanym. Ksiądz Tomek wyraził zgodę i otrzymał pozwolenie od przełożonego wspólnoty ks. Krzysztofa Kralki. Jako przedstawiciel wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca przeprowadził adwentowe Rekolekcje ewangelizacyjne.

 Po rekolekcjach zapadła decyzja o przeprowadzeniu w naszej parafii Seminarium Odnowy Wiary. Po  długich negocjacjach księdza proboszcza Włodzimierza Łukowicza z przedstawicielami wspólnoty, ostatecznie ustalono termin rozpoczęcia seminarium na dzień 4 kwietnia (środa) 2018 r. 

Na pierwsze spotkanie organizacyjne przyszło około 60 – 70 uczestników.

Każdy z uczestników seminarium został „uzbrojony” w podręcznik formacyjny „Seminarium Odnowy Wiary”. W podręczniku można przeczytać: 

„…Seminarium Odnowy Wiary to forma rekolekcji, poprzez którą Bóg  wzbudza uczestników do żywej wiary, do otwartości na działanie Ducha Świętego. Prosta, a jednocześnie dynamiczna forma przekazu prowadzi bezpośrednio do osobistego doświadczenia głoszonych treści.” 

„… Jesteś na to seminarium osobiście zaproszony przez Pana Jezusa. On chce napełnić Cię swoja łaską i odnowić Twoje życie. Zna dobrze Twoją sytuację życiową, pragnienia, plany, radości, a także Twoją słabość, grzech, zniewolenie. Wie, jak zaspokoić najgłębsze pragnienia Twojego serca. Chce przyjść z łaską przebaczenia, uzdrowienia, uwolnienia. Pragnie zrodzić Cię na nowo w mocy swojego Ducha. Duch Święty chce przemienić Twoje serce i doprowadzić Cię do pełni życia, do pełnego otworzenia się na swoje dary, abyś stał się prawdziwym świadkiem Jezusa…” 

„…Wielką pomocą w czasie formacji jest dziennik duchowy, czyli po prostu Twoje notatki. Dlatego podręcznik został przygotowany w taki sposób, aby łączyć w sobie teksty rozważań i dziennik duchowy. Notuj wszystko, co wydaje Ci się ważne lub odnosi się do Ciebie, także pytania i wątpliwości. Dzięki tym notatkom będziesz mógł zobaczyć, jaka drogą Bóg Cię poprowadził i ile rzeczy się zmieniło. Z perspektywy czasu przekonasz się , jak było to ważne, gdy np. sięgając do tego podręcznika za kilka lat, będziesz mógł zobaczyć, co Bóg uczynił w Twoim życiu…” 

Materiały w podręczniku zostały podzielone na dwanaście tygodni. Cele poszczególnych tygodni osiąga się poprzez indywidualne rozważanie formacji, modlitwę indywidualną i wspólnotową oraz katechezę podsumowującą dany temat. 

Rozważania tygodniowe wyglądały następująco:

 

Tydzień-temat

Cel  tygodnia

I – Moje życie

- odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące swojego życia i wiary

II 

Bóg jest miłością

- zapragnąć Bożej miłości

- podjąć decyzję, by pozwolić się Bogu kochać

III 

Grzech

- uznać swoja grzeszność, stając w prawdzie przed Bogiem i samym sobą

IV 

Zbawienie w Jezusie Chrystusie

- odkryć osobę i dzieło Jezusa Chrystusa

- uznać Jezusa jako Zbawiciela

V

Wiara

- wyznać Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela

- wejść w osobista relację z Jezusem

- wyznać wiarę

VI

Nawrócenie

- wpuścić Jezusa do swojego serca i pozwolić Mu działać

- podjąć decyzję zmiany swojego życia na życie Jezusa

-wyrzec się zła, szatana i grzechu

VII  

Jezusa jest Panem

- ogłosić Jezusa jako swojego osobistego Pana (postawić Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu i poddać Mu je w każdym jego aspekcie)

VIII 

Kim jest Duch Święty

-zapragnąć i poprosić o dar osoby Ducha Świętego i nowego życia, które przynosi

-podjąć decyzje przebaczenia

-„jeśli to możliwe”, trwać w łasce uświęcającej

IX

Nowe życie w Duchu Świętym

-poznać cechy nowego życia w Duchu Świętym (charakterystyczne zmiany zachodzące po modlitwie o Ducha Świętego)

-odkrywać cechy nowego życia w swoim życiu

-wzrastać w łasce nowego życia

X

Walka duchowa

-odkryć rzeczywistość walki duchowej jako części nowego życia

-zrozumieć podstawowe zasady walki duchowej

-podjąć decyzję walki i trwania przy Jezusie

XI

Wspólnota

-przyjąć Kościół i wspólnotę jako środowisko rozwoju i trwania w nowym życiu (przyjąć Kościół i wspólnotę jako dar od Boga)

-podjąć decyzję - czy chcę żyć nowym życiem we wspólnocie

XII

Podsumowanie

-podsumowanie formacji

-dziękczynienie za czas formacji

 

 

 

Po owocnym udziale w spotkaniach seminaryjnych w dniu 23 czerwca zostaliśmy zaproszeni na świętowanie Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca” do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Przedstawiciele (szesnaście osób) uczestników seminarium z naszej parafii, udali się do Warszawy na świętowanie. W czasie uroczystego świętowania   dwadzieścia trzy nowo powstające wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca” otrzymały ikony, symbol wspólnoty. W śród nich była również nasza nowo tworząca się wspólnota. 

 

Ikona przedstawia dwie postacie: Chrystusa z Ewangelią w ręku oraz św. Menasa, opata i męczennika, trzymającego zwój, najprawdopodobniej z tekstem reguły swego monasteru. Obie postaci mają bardzo podobne twarze i aureole. Chrystus trzyma dłoń na ramieniu opata w geście przyjaźni. Napis na ikonie jest zniszczony i nie jest jednoznaczny, najprawdopodobniej jest to imię opata – św. Menas. Imię nawiązuje do greckiego słowa hypomene, które oznacza wytrwałość i cierpliwość. Ikona wskazuje, kto jest prawdziwym przyjacielem Jezusa: ten, kto trwa do końca w Nim i w Kościele.

 

 

 

W dniu 4 lipca odbyło się ostatnie spotkanie seminaryjne połączone z uroczystym poczęstunkiem. Po konferencji spotkaliśmy się na plebani, przy kawie i słodyczach, mogliśmy już bardzo osobiście wymienić swoje doświadczenia z przebytego seminarium.

Przygotowując to spotkanie liczyliśmy na obecność około 50 osób, ku naszemu zaskoczeniu przybyło około 80. Swoją obecnością zaszczycił nas nasz nowy proboszcz ks. Bogdan Kordula, który w tym dniu przejmował swoje obowiązki od przechodzącego na emeryturę proboszcza ks. Włodzimierza Łukowicza.

Po spotkaniu wśród uczestników seminarium i mam nadzieje członków nowej wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”, rozprowadzono nowy podręcznik formacyjny na okres wakacyjny ( lipiec-wrzesień) – „Jezus – Miłosierdzie Ojca”. Nasz Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Dzieli się tym skarbem z każdym, kto uzna, że go potrzebuje. Możesz wziąć do ręki naczynie ufności i zaczerpnąć ze źródła miłosierdzia. Ile tylko pragniesz – codziennie, w każdym miejscu na ziemi, w każdej sytuacji.

 

Spis treści podręcznika:

Tydzień I – Emmanuel, Bóg jest z nami

Tydzień II - Na każdego kładł ręce

Tydzień III – Twoja wiara Cię uzdrowiła

Tydzień IV – On jest naszym życiem i pokojem

Tydzień V – Chcę się z tobą spotkać

Tydzień VI – Towarzysz Mi

Tydzień VII – Umarł i zmartwychwstał

Tydzień VIII – Abyś zrozumiał … cz. I

Tydzień IX – Abyś zrozumiał… cz. II

Tydzień X – Abyś zrozumiał… cz. III

Tydzień XI – Abyś zrozumiał… cz. IV

Tydzień XII - Być jak Mistrz cz. I

Tydzień XIII – Być jak Mistrz cz. II

Tydzień XIV – Gdy się modlicie.

 

 

 

Kazimierz

300_300_productGfx_7fccf3a8c3430fce8fe85
img321.jpg
3699.jpg
bottom of page