Odpust parafialny

Odpust parafialny obchodzony jest w drugą Niedzielę Wielkanocną, tzw. Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Suma odpustowa obprawiana jest  w Wigilę Uroczystości o godz. 18.00.