top of page

Przedszkole Katolickie im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Katolickie Przedszkole im. ks. Prym. S. Wyszyńskiego w Skawinie jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą. Organem założycielskim i zarazem prowadzącym jest Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Skawinie reprezentowana przez ks. Proboszcza Włodzimierza Łukowicza. Pomysł założenia przedszkola przy parafii powstał w styczniu 2001 roku, a 15 października 2001 roku przedszkole rozpoczęło swoją działalność. 7 stycznia 2002 roku ks. bp Kazimierz Nycz poświęcił Katolickie Przedszkole im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Podczas uroczystości poświęcenia ks. bp K. Nycz powiedział m.in.: "Życzę Wam, aby życie religijne przez katechezę wychodziło z wnętrza tego przedszkola. Aby było ono bardzo dobre i służyło wszystkim potrzebującym. Starajcie się wychowywać dzieci w duchu wartości chrześcijańskich."

Więcej informacji na stronie przedszkola: http://katolickieprzedszkole.pl/

bottom of page